PHONG THỦY LUẬN BÀI 15 Điện Bà Tây Ninh

09:02 |
PHONG THỦY LUẬN .
Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG.
MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG.

8/ MỘT SỐ TÀI LIỆU CỦA CỤ TRITRI VỀ HUYỀN KHÔNG ĐÁNG CHÚ Ý.

( dienbatn giới thiệu và xin cảm ơn cụ TriTri )

A/ TÂM ĐIỂM LẬP CỰC.


B/ CÁCH ĐO HƯỚNG NHÀ.


C/ SONG TINH PHỐI CÁT - HUNG.
Phần này tương tự như của Trần Mạnh Linh.


D/ VẬN 8 - 24 AI TINH ĐỒ GIẢI.( Tài liệu này cụ TriTri đang viết dở ).

E/ TRỰC HƯỚNG ĐỒ.Xin xem tiếp bài 16 - dienbatn .


Blog Trần Tứ Liêm theo Điện Bà Tây Ninh

TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT 
PHONG THỦY LUẬN
Tác giả: Điện Bà Tây Ninh

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13 |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |   21  |   22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28 |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |   36  |   37  |  38 
Xem tiếp…

Trang Blog cá nhân tổng hợp. Viết rông rài và tìm hiểu về những quy luật tự nhiên cuộc sống, chia sẽ cùng bạn đọc!

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Lưu trữ Blog