Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Mượn Đao Giết Người - Kế thứ 3


Mượn Đao Giết Người - Kế thứ 3 Kế thứ 3 trong 36 kế sách:  Mượn Đao Giết Người Bạn còn nhớ vụ án " LỆ CHI VIÊN " (vụ án vườn vải) đang đầy tranh cải bởi nh...

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Những người Hà Tĩnh trúng cử BCH Trung ương khóa XII


Những người Hà Tĩnh trúng cử BCH Trung ương khóa XII Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại ...

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

LỊCH VẠN SỰ 2016


LỊCH VẠN SỰ 2016 TẢI LỊCH VẠN SỰ 2016 TTL Blog chia sẽ các bộ lịch giúp bạn tra khảo ngày tháng của năm 2016. Lịch vạn niên excel 2016 và các ...

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

ÔNG NỘI NGÀY VỀ


ÔNG NỘI NGÀY VỀ Ông TRẦN ĐĂNG XƯỚC Sinh ngày: 15-10-1923 Âm Lịch Mất hồi: 0 giờ 15 phút ngày 25 tháng 11 năm 2015 (Âm Lịch) Tức ngày 04 tháng 01 ...

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM 2016 BÍNH THÂN


CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM 2016 BÍNH THÂN CHỌN TUỔI XÔNG NHÀ - XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM 2016

TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NĂM 2016 BÍNH THÂN


TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NĂM 2016 BÍNH THÂN XEM TỬ VI TUỔI 1984 NĂM 2016 NAM MẠNG (Xét về tổng quan vận hạn trước, xét tử vi chi tiết ở phía sau) 1. SAO CHIẾU MỆNH Vân hớ...

TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 1947 NĂM 2016 Bính Thân


TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 1947 NĂM 2016 Bính Thân XEM TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 1947 NĂM 2016 NAM MẠNG XEM TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 1947 NĂM 2016 B ÍNH THÂN N Ữ MẠNG ...

TỬ VI TUỔI 1959 KỸ HỢI NĂM 2016 Bính Thân


TỬ VI TUỔI 1959 KỸ HỢI NĂM 2016 Bính Thân XEM TỬ VI TUỔI 1959 KỸ HỢI NĂM 2016 NAM MẠNG XEM TỬ VI TUỔI 1959 KỸ HỢI NĂM 2016 BÍNH THÂN NỮ  MẠNG ...

TỬ VI TUỔI 1971 TÂN HỢI NĂM 2016 Bính Thân


TỬ VI TUỔI 1971 TÂN HỢI NĂM 2016 Bính Thân XEM TỬ VI TUỔI 1971 TÂN HỢI NĂM 2016 NAM MẠNG XEM TỬ VI TUỔI 1971 TÂN HỢI NĂM 2016 B ÍNH THÂN N Ữ  MẠNG ...