Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Bà nội ngày về với Đấng quyền năng


Bà nội ngày về với Đấng quyền năng Tuổi thơ của con bên Bà, một đời lam lũ chăm con, chăm cháu. Chúng cháu lớn lên trong từng thìa cơm bà trún, từng cái bánh khi Bà chợ về,...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Em Bi Hơn 3 tuổi


Em Bi Hơn 3 tuổi