Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

KHAI BÚT NĂM 2014


KHAI BÚT NĂM 2014

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

VĂN CÚNG TẾT NGUYÊN ĐÁN


VĂN CÚNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Tổng hợp các bài văn cúng Tết Nguyên Đán, Văn Khấn Tết I/ Văn khấn Táo Quân 23 tháng Chạp Chuẩn bị : Hương, hoa hồng 5 bông. Quả ...

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

PHONG THỦY LUẬN BÀI 10 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 10 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN . PHẦN 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG. ( Tiếp theo ). MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG. 1/ BÀN VỀ ĐỊA VẬN VÀ N...

PHONG THỦY LUẬN BÀI 11 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 11 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN . Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG. MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG. ( Những tài liệu ở đây do dienbatn sưu tầ...

XEM NGÀY TỐT


XEM NGÀY TỐT Bạn có công việc đại sự, hay các công việc cần thiết ảnh hưởng nhiều góc độ tới tâm linh, hậu vận? Bạn muốn "Xem Ngày Tốt" để dù...

PHONG THỦY LUẬN BÀI 38 - Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 38 - Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN. PHẦN 6:  BỔ XUNG VỀ ÂM PHẦN. V. THỦY PHÁP. 6.  XÉT THỜI ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KẾT PHÁT CỦA HUYỆT VỊ. 1/ Thời...

PHONG THỦY LUẬN BÀI 7 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 7 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN . Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG ( tiếp theo ). ( Vì chỉ khảo sát qua Cổ dịch Huyền không nên dienbatn không đi sâu...

PHONG THỦY LUẬN BÀI 13 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 13 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN . Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG. MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG. 6/ KHỞI THẾ QUÁI.

PHONG THỦY LUẬN BÀI 9 Điện Bà Tây Ninh


no image PHONG THỦY LUẬN. BÁT SƠN QUYẾT PHÁP. ( Tài liệu của NCD, dienbatn xin giới thiệu ). BÁT SƠN QUYẾT PHÁP CỬU CUNG, BÁT SƠN TỔN...

PHONG THỦY LUẬN BÀI 12 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 12 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN. Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG. MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG. 4/ 16 CÁCH CỤC HUYỀN KHÔNG. ( Trần M...

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

PHONG THỦY LUẬN BÀI 37 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN BÀI 37 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN. PHẦN 6:  BỔ XUNG VỀ ÂM PHẦN. V. THỦY PHÁP.

PHONG THỦY LUẬN BÀI 20 Điện Bà Tây Ninh


PHONG THỦY LUẬN  BÀI 20 Điện Bà Tây Ninh PHONG THỦY LUẬN . PHẦN 3 : KHẢO QUA MÔN CẢM XẠ PHONG THỦY. 1/ CÁC BƯỚC CẦN THIẾT KHI HỌC CẢM XẠ. a/ Rung động - Thư giãn. b/ Nâ...