Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

NGƯỜI VIỆT XƯA


NGƯỜI VIỆT XƯA Cảnh sinh hoạt và hớt tóc ở chợ Bắt cá trên sông Lớp học của thầy Đồ Đường Mạc Đỉnh, Saigon Một đám tang ở Cholon Trẻ em Bắc Kỳ Viế...