XEM VẬN HẠN TỬ VI NĂM 2018
Tử vi vui cùng chiêm nghiệm
và tìm hiểu

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Trịnh Công Sơn


no image Viết về Trịnh Công Sơn quả là quá khó bởi lẽ biết bắt đầu viết về ông từ đâu? kể về sự nghiệp? con người? tình yêu nghệ thuật? chất độc đá...