XEM VẬN HẠN TỬ VI NĂM 2018
Tử vi vui cùng chiêm nghiệm
và tìm hiểu

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Đám cưới Trung - Hòa


Đám cưới Trung - Hòa Trăm năm tình viên mãn  Bạc đầu nghĩa phu thê

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Đám cưới Hùng Vân


Đám cưới Hùng Vân

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

When you tell me that you love me


no image I wanna call the stars/ Down from the sky I wanna live a day / That never dies I wanna change the world / Only for you All th...

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

CHÚC mừng Sn Tâm


CHÚC mừng Sn Tâm Chúc em tuổi mới học giỏi thêm, yêu đời thêm, yêu người thêm,xinh gái hơn hơn nữa! ...

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Thầy Sâm và Hoà ở Nhật Bản đón chiến thắng ROBOCON


Thầy Sâm và Hoà ở Nhật Bản đón chiến thắng ROBOCON Thầy Sâm (Giáo viên HDTN, HD đội Robocon) và Hoà Bọn em đã cùng Thầy chinh phục những đỉnh núi vinh quang này, nhưng vì bọ em bất tài, ...